marknad

Begreppet "försäljningsmarknad" är välkänt somspecialister inom ekonomi, förvaltning, marknadsföring och vanliga invånare. Det betraktas som ett ekonomiskt utrymme där olika företag representerar sina varor och tjänster, och konsumenterna har möjlighet att välja dem och, om så önskas, köpa.

Beroende på produkttyp och arten av efterfrågan som bestämmer efterfrågan på den, kan försäljningsmarknaden vara:

 1. Consumer.
 2. Företagen.
 3. Statliga institutioner.
 4. Mellanliggande säljare.

På territoriell basis är försäljningsmarknaderna indelade i:

 1. World.
 2. National.
 3. Regional.
 4. Zone.
 5. Extern.
 6. Internal.

Beroende på om det finns konkurrens på marknaden eller ej, är de uppdelade:

 1. Monopol.
 2. Oligopolicheskie.
 3. Konkurrenskraftiga.

Marknaden för en produkt är uppdelad i fyrasegmentet. Den första kommer att inkludera konsumenter som regelbundet köper den här produkten eller tjänsten. Till den andra - konsumenterna förvärvar en liknande produkt eller tjänst från ett konkurrerande företag. Det tredje segmentet innehåller konsumenter som vet om produkten, men av någon anledning köper inte den. Och till det fjärde segmentet - konsumenter som inte har någon information om produkten.

Alla företagstillverkare (säljare) sökersälja din produkt och göra en vinst. För att göra detta är det nödvändigt att locka nya kunder, behålla intresse för gamla och på olika sätt för att stimulera försäljningen. Det är för dessa ändamål att marknadsundersökningar genomförs.

Hur analyserar du försäljningsmarknaden och vad är det för?Behöver du det? Sådan forskning utförs först och främst om producentföretaget kommer att dra tillbaka sina varor till en ny marknad. Samtidigt studeras data för de senaste 5 åren noggrant för varje typ av varor av intresse. Observera följande:

 1. Vid vilket speciellt stadium av livscykeln är för närvarande produkten.
 2. Territoriell täckning. För stora varugrupper behöver du till exempel en extern eller världsmarknad.
 3. Förekomst av potentiella och verkliga konkurrenter. Deras ekonomiska kapacitet, styrkor och svagheter, strategier, mål, produktkvalitet, prispolitik etc. bestäms.

På grund av analysen av försäljningsmarknaden kan du välja den mest lönsamma uppförandekoden med hänsyn till konkurrenterna. Förutse sina handlingar och locka kunder.

Det finns följande metoder för marknadsanalys:

 1. Allmän analys av såret, dess skala, positionett specifikt företag på den, en uppskattning av efterfrågan etc. De erhållna indikatorerna kan systematiseras på flera sätt: analytiska tabeller, positionskartor, beräkning av indikatorer med hjälp av tidsserier.
 2. Analys av data per klass. I det här fallet är alla data uppdelade i viktiga och inte viktiga för varje produkt.
 3. Hypoteser, uttalanden från experter.

Att studera försäljningsmarknaden används som regel endast en metod. Valet beror på analysens syfte. Satsen av nödvändiga data bestäms och hur de kommer att undersökas mest noggrant.

De erhållna resultaten bör beaktas iav aggregatet. Annars kan en felaktig åsikt bildas. Det bör också komma ihåg att situationen på marknaden ständigt förändras (efterfrågan, konkurrens, befolkning etc.). I detta avseende är det viktigt att observera ständigt för indikatorerna av intresse.

Riktigt bedöma situationen på marknaden, med hjälp avendast tal, ibland ganska svårt. I samband med detta används andra metoder. Till exempel ifrågasätter eller ifrågasätter befolkningen, direkt kommunikation, masshändelser etc.

Nästan alla studierföretag. Men många människor slutar där. Det är mycket viktigt att tillämpa resultaten att träna. Endast i detta fall kommer framgångsrik produktion och försäljning av varor att bli framgångsrik.